PŘÍŠTÍ SCHŮZKA

01.10.2014 13:02

Níže najdete KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ A TRÉNINKŮ na rok 2018.

PROSBA - MILÍ RODIČE, NEÚČAST NA TRÉNINKU hlaste v zájmu BEZPEČNOSTI VAŠICH DĚTÍ  VŽDY vedoucím PŘEDEM (vyloučíme tím nedorozumění, kdy Vy budete přesvědčení, že Vaše dítě je na tréninku a tam nedorazí). NEÚČAST NA SOUTĚŽI hlaste, prosím, pokud možno PŘED POSLEDNÍM TRÉNINKEM před soutěží. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. HaJ

Milí Soptíci, 

na první jarní trénink se sejdeme v sobotu, 7.4.2018 ve 14,00 hodin na hřišti. S sebou přineste 200,- Kč poplatek za 1. pololetí.

Těšíme se na vás, Jíťa a Hanka.