Informace o nás

VEDOUCÍ:

Hanka Častoralová    -    tel. 607 555 211

Jíťa Kovačíková      -    tel. 733 311 531

Danča Majerová, Andy Majerová, Luky Kubička

Přihláška ke stažení MH_Prihlaska.pdf (77,8 kB)

Naši členové

Míra Kryl                     Ráďa Brabenec              Vašík Vokáč

Vojtík Častoral             Ráďa Kieweg                 Marča Švehla

Ádík Častoral               Mar'ta Svoboda              Eliška Kiewegová

Honzík Zoch                Marťa Volf                      Dáda Šimák

Další důležité informace:

1. Mladé Hasiče předškolního věku budou na/z schůzky a soutěže vždy doprovázet zákonní zástupci dítěte, nebude-li s vedoucími domluveno jinak.

2. V případě přerušení či ukončení činnosti dítěte v MH je nezbytné dítě odhlásit písemnou formou u vedoucího MH.

3. Členský poplatek na pololetí činí 200,- Kč (je z něj uhrazen i řádný členský poplatek MH u OSH Strakonice, čímž je dítě pro činnost MH řádně pojištěno)

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě neúčasti dítěte na schůzce MH, cvičení, soutěži, příp. jiné akci pořádané Mladými Hasiči jej rodiče omluví neprodleně, nejpozději však hodinu před začátkem akce (u soutěže den předem), na jednom z výše uvedených kontaktů vedoucích MH (jde zejména o bezpečnost Vašich dětí).